KUALITET I LARTË I PRODUKTEVE TEK AGROMUNEVERENE I OFROJME ÇDO LOKALI

Qëndroni të shëndestshëm në mendjen dhe trupin tuaj duke përdorur produktet tona

Pse Ne

Kontroll Kualiteti

Lejon ndarjen e shpejtë të qumështit me cilësi të dobët në vetë platformën e marrjes së qumështit. Nuk kërkohet pajisje, por gradatori i qumështit duhet të ketë sens të mirë të shikimit, erë dhe shije.

Prokurimi i qumështit

Ne prodhojme qumësht çdo dhe i dërgojmë në lokacione të ndryshme . Qëllimi jonë është të ofrojmë cilësi më të mirë të qumështit për konsumatorët tanë, ne mbledhim qumësht dy herë në ditë pas kontrollit të rreptë të parametrave të nevojshëm të cilësisë në të gjitha pikat e mbledhjes.

Përpunimi

Automjetet e Kompanisë grumbullojnë qumështin e papërpunuar dhe më pas dorëzohen në Fabrikën tonë.

Shpërndarja

Produktet u shpërndahen konsumatorëve përfundimtarë në kanale të ndryshme të shpërndarjes si shpërndarësit, tregtarët dhe shitësit me pakicë dhe përmes një ekipi të dedikuar logjistik.

Produktet

Bulmeti “Agro Munevere” posedon teknologji moderne për prodhimin e produkteve të qumështit dhe zbaton standardet e nevojshme për sigurinë dhe kontrollin e cilësisë gjatë prodhimit të produktit. “Agro Munevere” ka zhvilluar rrjetin e grumbullimit të qumështit dhe shpërndan produktin përfundimtar me automjetet e saj të transportit dhe furnizon të gjitha supermarketet dhe objektet e tjera të prodhimit të ushqimit çdo ditë me produkte të freskëta.