За нас

AgroMunevere

Млекарата ”Агро Муневере” е семеен бизнис основан во 1996 год во село Стримнице. Ова млекара се занимава со преработка на млечните производи и нивната палета на производи се состои од : пастеризирано млеко, кисело млеко, јогурт, ајран, сирење и други млечни производи во различни пакувања.

Со текот на времето и посветеност на раководството на ”Муневере” за да се обезбедат квалитетни производи на пазарот во Македонија, побарувачката на пазарот за продуктите на овој бренд се зголеми со која и потребата за зголемубање на производните капацитети. За да се исполнат во целост стандардите на ХАССП “Агро Муневере” инвестираше во новата фабрика во Тетово и почна со работа во нова локациа во 2003 година.

Од почетокот на работењето на фабриката, посветеноста кон кфалитет е бескомпромисена и како резултат на тоа во 200Х Агро Муневере е одликувана со награда за квалитет од страната на Здружението за приватни производители на млечни и месни производи.

Визија на Агро Муневере е да биде познат бренд во Македонија и конкурентен на другите пазари, за да понуди свежи, здрави и проверени квалитетни производи.

Мисијата на Агро Муневере е а ги задоволува дневните потреби на потрошувачите со свежи, здрави и квалитетни производи и подигање на свеста за здрава исхрана.

Доколку сакате да контактирате со нас, потчукнете на копчето!